[اسم]

die Kenntnis

/ˈkɛntnɪsə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Kenntnisse] [ملکی: Kenntnis]

1 دانش

 • 1.Er hat sehr gute Kenntnisse in Mathematik und Physik.
  1. او دانش خیلی خوبی در ریاضی و فیزیک دارد.
 • 2.Ich möchte meine Deutschkenntnisse verbessern.
  2. من دوست دارم دانش آلمانی‌ام را بهتر کنم [تقویت کنم].
 • 3.Seine Deutschkenntnisse sind sehr gut.
  3. دانش آلمانی او خیلی خوب است.
Kenntnisse anwenden
دانش/معلومات به‌کار گرفتن
 • Die Teilnehmer wenden die in ihrer täglichen Arbeit erworbenen Kenntnisse an.
  شرکت‌کنندگان معلومات کسب‌شده در کار روزانه‌شان را به‌کار می‌گیرند.
Kenntnisse vertiefen
دانش/معلومات را عمیق‌تر کردن [گسترش دادن]
 • Möchten Sie nach Ihrem Studienabschluss Ihre bisher erworbenen Kenntnisse vertiefen?
  آیا می‌خواهید بعد از فارغ‌التحصیلی معلومات تا به الان کسب‌کرده خود را گسترش دهید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان