[اسم]

die Kenntnisnahme

قابل شمارش مونث

1 کسب اطلاع کسب آگاهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان