[اسم]

die Kerbe

قابل شمارش مونث

1 شکاف ترک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان