[اسم]

die Lärche

قابل شمارش مونث

1 سیاه‌کاج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان