[فعل]

lärmen

فعل گذرا و ناگذر

1 سر و صدا کردن شلوغ کردن

2 سروصدای چیزی بلند بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان