[صفت]

lästig

قابل مقایسه

1 آزاردهنده ناگوار، مزاحم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان