[اسم]

der Lärm

/lɛʁm/
غیرقابل شمارش مذکر
[ملکی: Lärm(e)s]

1 سروصدا نویز

  • 1.Die Flugzeuge machen einen schrecklichen Lärm.
    1. هواپیماها سر و صدای وحشتناکی تولید می‌کنند.
  • 2.Leider macht die Maschine sehr viel Lärm.
    2. متاسفانه این دستگاه خیلی سروصدا می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان