[اسم]

der Län­gen­grad

قابل شمارش مذکر

1 طول جغرافیایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان