[اسم]

der Läufer

/ˈlɔɪ̯fɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Läufer] [ملکی: Läufers] [مونث: Läuferin]

1 دونده

  • 1.Ein Läufer braucht gute Ausdauer.
    1. یک دونده به استقامت خوب نیاز دارد.
  • 2.Er ist ein guter Läufer.
    2. او یک دونده خوب است.

2 کناره فرش

3 فیل (شطرنج)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان