[فعل]

läuten

/ˈlɔɪ̯tn̩/
فعل گذرا
[گذشته: läutete] [گذشته: läutete] [گذشته کامل: geläutet] [فعل کمکی: haben ]

1 زنگ زدن به صدا در آمدن

  • 1.es läutet. Macht du bitte die Tür auf?
    1. صدای زنگ می‌آید. آیا لطفا در را باز می‌کنی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان