[اسم]

der Laufsteg

/ˈlaʊ̯fˌʃteːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Laufstege] [ملکی: Laufsteg(e)s]

1 سکوی مد استیج کت‌واک

مترادف و متضاد Catwalk Steg
  • 1.Das Model lief den Laufsteg hinunter.
    1. مدل از روی استیج کت‌واک پایین رفت.
  • 2.Die Models präsentierten die neue Kollektion auf dem Laufsteg.
    2. مدل‌ها مجموعه‌های جدید را بر روی سکوی مد نمایش می‌دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان