[اسم]

das Laufwerk

/ˈlaʊ̯fˌvɛʁk/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Laufwerke] [ملکی: Laufwerk(e)s]

1 سی دی رام دیسک گردان

  • 1.Für meinen Computer habe ich mir ein neues Laufwerk gekauft.
    1 . برای کامپیوترم یک سی دی رام جدید خریدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان