[اسم]

der Laufvogel

/ˈlaʊ̯fˌfoːɡl̩/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Laufvögel] [ملکی: Laufvogels]

1 بی‌تیغه (گونه پرندگان)

  • 1.Alle Laufvögel sind flugunfähig.
    1 . تمامی بی‌تیغه‌ها فاقد توانایی پرواز هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان