[اسم]

der Laufstall

قابل شمارش مذکر

1 گهواره

2 گاوداری طویله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان