[اسم]

der Macher

قابل شمارش مذکر

1 انجام‌دهنده کننده، کنشگر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان