[ضمیر]

seiner

/ˈzaɪ̯nɐ/

1 [ضمیر اسامی مذکر و خنثی در حالت ملکی]

  • 1.Sein Wut auf Frauen stammt von seiner Beziehung zu seiner Mutter.
    1. خشم او نسبت به زنان از رابطه او با مادرش می‌آید. [ریشه می‌گیرد.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان