[اسم]

der Siedepunkt

قابل شمارش مذکر

1 نقطه جوش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان