[اسم]

der Spurt

قابل شمارش مذکر

1 شتاب افزایش سرعت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان