[صفت]

spärlich

قابل مقایسه

1 به طور پراکنده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان