[اسم]

der Teilnehmer

/ˈtaɪ̯lˌneːmɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Teilnehmer] [ملکی: Teilnehmers] [مونث: Teilnehmerin]

1 شرکت‌کننده

  • 1.Der Kurs hat 18 Teilnehmer.
    1 . دوره (آموزشی) 18 شرکت‌کننده داشت.
  • 2.Die Teilnehmerinnen aus unserem Kurs kommen aus verschiedenen Ländern.
    2 . شرکت‌کنندگان دوره ما، از کشورهای مختلفی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان