[قید]

teilweise

/ˈtaɪ̯lvaɪ̯zə/
غیرقابل مقایسه

1 تقریبا بعضا، در بعضی موارد

  • 1. Das stimmt nur teilweise.
    1 . این فقط در بعضی موارد درست است.
  • 2. Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.
    2 . شهر در جنگ تقریبا ویران شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان