[اسم]

die Teilzeit

/ˈtaɪ̯lˌʦaɪ̯t/
قابل شمارش مونث
[جمع: Teilzeiten] [ملکی: Teilzeit]

1 نیمه وقت

  • 1.Ich arbeite im Moment nur Teilzeit.
    1. در حال حاضر من (فقط) نیمه وقت کار می کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان