[اسم]

der Teint

قابل شمارش مذکر

1 رنگ چهره رنگ پوست

2 پوست چهره

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان