[قید]

teils

/taɪ̯ls/
غیرقابل مقایسه

1 قسمتی بخشی، مقداری

  • 1.Das Wetter war leider teils regnerisch.
    1 . متاسفانه هوا نیمه ابری بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان