[اسم]

das Telefon

/ˈteːləˌfoːn/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Telefone] [ملکی: Telefons]

1 تلفن

  • 1.Haben Sie Telefon?
    1 . آیا تلفن دارید؟
  • 2.Man kann Petra jetzt anrufen. Sie hat ein Telefon.
    2 . حالا می‌توان به "پترا" زنگ زد. او یک تلفن دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان