[اسم]

Wolfgang

قابل شمارش مذکر

1 وولفگانگ (نامی مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان