[اسم]

die Wolke

/ˈvɔlkə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Wolken] [ملکی: Wolke]

1 ابر

  • 1.Die Wolken wurden immer dunkler.
    1. ابرها مدام داشتند تیره‌تر می‌شدند.
  • 2.Es sind viele Wolken am Himmel.
    2. ابرهای زیادی در آسمان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان