[اسم]

der Wollpullover

/vˈɔlpʊlˌoːvɜ/
قابل شمارش مذکر

1 ژاکت پشمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان