[صفت]

wolkig

قابل مقایسه

1 ابری

2 گنگ، مبهم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان