[قید]

womöglich

/voːˈmøːklɪç/
غیرقابل مقایسه

1 احتمالاً احیاناً

مترادف و متضاد eventuell mِglicherweise vielleicht
  • 1.Das war womöglich ein Irrtum.
    1. این احتمالاً یک اشتباه بود.
  • 2.Er kommt womöglich heute.
    2. او احتمالاً امروز می‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان