[اسم]

die Wonne

/vˈɔnə/
قابل شمارش مونث

1 سرور شعف، لذت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان