[قید]

worauf

/voːrˈaʊf/
غیرقابل مقایسه

1 روی چه؟ بالایِ چه؟، به‌دنبالِ چه؟

2 که روی آن که بالای آن، که به دنبال آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان