[صفت]

wonnig

قابل مقایسه

1 دوست‌داشتنی دلپذیر، دل‌فریب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان