[اسم]

der Zirkus

/ˈʦɪʁkʊs/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Zirkusse] [ملکی: Zirkuss(e)s]

1 سیرک

  • 1.Der Zirkus ist da.
    1. سیرک، آنجاست.
  • 2.Heute gehen wir mit den Kindern in den Zirkus.
    2. امروز ما با بچه‌ها به سیرک می‌رویم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان