[فعل]

zitieren

/ˌt͡siˈtiːʁən/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: zitierte] [گذشته: zitierte] [گذشته کامل: zitiert] [فعل کمکی: haben ]

1 نقل قول کردن نقل کردن

مترادف و متضاد anführen
  • 1.Bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zitierte er Goethe.
    1. در هر موقعیت مناسب و نامناسبی او از "گوته" نقل قول می‌کرد.
  • 2.Der Lehrer zitierte aus dem Tagebuch des Autors.
    2. آموزگار از دفتر خاطرات نویسنده نقل قول کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان