[اسم]

das Zitroneneis

/tsɪtɾˈonənˌaɪs/
قابل شمارش خنثی

1 بستنی لیمویی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان