[صفت]

zurückhaltend

/ʦuˈʀʏkˌhaltn̩t/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: zurückhaltender] [حالت عالی: zurückhaltendsten]

1 تودار خوددار

  • 1.Er hat einen zurückhaltenden Charakter.
    1. او شخصیتی تودار دارد.
  • 2.Meine kleine Schwester ist ein zurückhaltendes Mädchen.
    2. خواهر کوچک یک دختر تودار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان