[صفت]

اسکاتلندی

( ا-س-ک-ا-ت-ل-ن-د-ی )
1 Scottish
منسوب به اسکاتلند و مردمان آن

Scottish /skˈɑːɾɪʃ/ /skˈɒtɪʃ/

[اسم]

اسکاتلندی

( ا-س-ک-ا-ت-ل-ن-د-ی )
1 Scot Scotsman , Scotswoman
اهل اسکاتلند، مرد یا زن اسکاتلندی
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان