[اسم]

Scotswoman

قابل شمارش

1 زن اسکاتلندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسکاتلندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان