[اسم]

Scotsman

قابل شمارش

1 مرد اسکاتلندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسکاتلندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان