[اسم]

scott

/skɑt/
غیرقابل شمارش

1 اسکات (اسم کوچک مردانه و نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان