[اسم]

Scot

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اهل اسکاتلند

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسکاتلندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان