[اسم]

Scot

قابل شمارش

1 اهل اسکاتلند

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسکاتلندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان