[اسم]

Scorpio

/skˈoːɹpɪˌoʊ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برج عقرب

معادل ها در دیکشنری فارسی: عقرب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان