[صفت]

scornful

/ˈskɔːrnfl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more scornful] [حالت عالی: most scornful]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحقیرآمیز اهانت‌آمیز

مترادف و متضاد contemptuous
  • 1.She gave him a scornful look.
    1. او نگاهی تحقیرآمیر به او انداخت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان