[اسم]

انشا

( ا-ن-ش-ا )
1 composition paper , essay
مقاله یا نوشته‌ای که در موضوعی به‌خصوص توسط دانش‌آموز یا دانشجو نوشته می‌شود.

composition /ˌkɑm.pəˈzɪʃ.ən/ /ˌkɒmpəˈzɪʃn/


paper /ˈpeɪ.pər/ /ˈpeɪpə/


essay /ˈes.eɪ/ /ˈɛseɪ/

2 composition writing
نگارش، نویسندگی

composition /ˌkɑm.pəˈzɪʃ.ən/ /ˌkɒmpəˈzɪʃn/


writing /ˈrɑɪt̬.ɪŋ/ /ˈraɪ.tɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان