[اسم]

accidentality

قابل شمارش

1 اتفاقی بودن تصادفی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان