[اسم]

afro

/ˈæfroʊ/
قابل شمارش

1 موی آفریقایی فر ریز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان