[صفت]

afro-american

قابل مقایسه

1 دو رگه آفریقایی آمریکایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان