[اسم]

Alissa

/ælˈɪsə/
غیرقابل شمارش

1 آلیسا [نام دخترانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان