[اسم]

alimentary canal

قابل شمارش

1 لوله گوارش تحتانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان